Website optimaliseren voor jouw doelgroep: Een toptaken aanpak in 6 stappen - Deel 2

In deel 1 van onze tweedelige serie blogs over een toptaken aanpak, beschreven we al in vier stappen hoe je de toptaken voor jouw doelgroep bepaalt (Lees deel 1). In deel 2 gaan we verder met de laatste twee stappen. 

Stap 5 concept bepalen

De toptaken van de bezoekers zijn duidelijk. Het is tijd voor het ontwikkelen van een concept voor de homepage. De interactie ontwerper kan aan de hand van de prioriteiten een wireframe (draadmodel) van de homepage schetsen. Naast de toptaken wordt daarvoor natuurlijk ook naar andere content gekeken. Een voorbeeld voor een praktisch toptaken concept bestaat uit de volgende elementen:Voorbeeld toptaken concept

Voor een goed begrip van het idee is het van belang om het concept te visualiseren in een wireframe. Elementen worden zo op een schematische manier getoond (zie bijgaande afbeelding voor een voorbeeld wireframe). Let wel: het betreft een schematische schets. Vormgeving en achtergrond ontbreken nog. Bij de bespreking van dit concept is het van belang om dat goed uit te leggen. Naast het afstemmen en vaststellen van het toptaken concept vormt een wireframe ook een goed startpunt voor het design.

Stap 6 toptaken optimaliseren

Voorbeeld wireframe

Een onderschatte en vaak vergeten stap is het optimaliseren van de gekozen toptaken. Een goedetoptaken aanpak houdt immers in dat deze taak van begin tot het eind zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd door de doelgroep. Een illustratie aan de hand van een voorbeeld: Stel je wilt op een website een vergunning aanvragen. Een optimale toptaken aanpak houdt in dat de taak:

1.    Goed wordt voorbereid. Maak duidelijk hoeveel stappen er zijn, hoeveel tijd het aanvragen kost en welke informatie nodig is.
2.    Gemakkelijk wordt gestart. Bijvoorbeeld door het prominent tonen op de homepage van een link.
3.    Gemakkelijk wordt uitgevoerd. Maak formulieren en stappen zo gebruikersvriendelijk mogelijk. Vraag alleen gegevens die echt noodzakelijk zijn en zorg voor het ‘prefillen’ van zoveel mogelijk informatie. Verbeter ook de validatie van velden door bij het verlaten van een veld al aan te geven of de validatie correct is.

Zorg dat duidelijk is wat het vervolg is en wanneer de bezoeker een reactie kan verwachten. Bedenk dat ook het (offline) proces hoort bij een toptaken aanpak. In het voorbeeld zorg je er dan voor dat de behandeling van de aanvraag in de organisatie óók optimaal verloopt. Informeer de aanvrager over het proces en geef duidelijk aan of er meer informatie nodig is. Uiteraard vallen ook het informeren over de beslissing, vervolgstappen en evaluatie onder het toptaken proces. 

Conclusie toptaken aanpak

Een toptaken aanpak is nuttig om het website bezoek voor de primaire doelgroep te optimaliseren. Het zorgt voor een focus op de belangrijkste zaken waarvoor de doelgroep naar de website komt. In een aantal duidelijke stappen kan bepaald worden wie de doelgroep is en welke taken zij willen uitvoeren om tevreden te zijn met het resultaat van het websitebezoek. Op basis van de gekozen toptaken kan bovendien het interactie ontwerp en design worden aangestuurd. Tenslotte zorgt de toptaken aanpak er voor dat het gehele proces van dienstverlening aan de doelgroep(en) van begin tot eind geoptimaliseerd wordt.

Vragen voor onze toptaken-expert?

Benader Mark Rooijens direct. Dat kan via mark.rooijens@www.intercritics.com of 06-24597897.

 

Interesse? 

Delen